HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngày 2 tháng 10 năm 2019, trường THPT Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị CB CCVC.

 

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 do đồng chí Hiệu trưởng trình bày. Với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ năm học mới, các Tổ chuyên môn đã xây dựng tham luận về những vấn đề thiết thực nhằm đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, hướng nghiệp cho học sinh, và cập nhật ứng dung Công nghệ thông tin trong thời đại 4.0

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo tổng kết công tác thanh tra của ban thanh tra nhân dân năm học 2018-2019 và đã tiến hành bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 3 đồng chí.

 

Với tinh thần đổi mới, với quyết tâm cao, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị: Nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, hoàn thành các chỉ tiêu mà nghị quyết Hội nghị CBVC 2018-2019 đề ra. Thực hiện tốt dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường. Bảo đảm mọi hoạt động của nhà trường đều nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao từ mọi thành viên trong Hội đồng sư phạm. Luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn vai trò của cá nhân với tập thể, phát huy tính sáng tạo, dành nhiều thành tích cao trong mọi lĩnh vực: Chuyên môn, và các hoạt động giáo dục toàn diện. Quan tâm đến đời sống cán bộ, giáo viên, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường đã tranh thủ sự quan tâm của các cấp, của Cha mẹ học sinh, trường đã chỉnh trang khuôn viên khang trang, sạch đẹp.

Trong năm học 2019-2020 CBGV-NV, nhà trường quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt những công tác trọng tâm sau:

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”

Tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng khối đoàn kết nhất trí, bảo đảm dân chủ, nền nếp, kỷ cương trong mọi hoạt động. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, gắn nâng cao trình độ tay nghề với tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt các cuộc vận động do Ngành Giáo dục phát động. 

Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động chuyên môn. Nâng cao mạnh mẽ và hiệu quả của công tác tự kiểm tra, đánh giá; tổ chức tự kiểm định chất lượng. Quản lý nền nếp hồ sơ chuyên môn ngay từ đầu năm học; định kỳ kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc sử dụng, quản lý hồ sơ chuyên môn của giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, lãnh đạo trường và các bộ phận liên quan. Đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự bồi dưỡng, áp dụng CNTT vào trong giảng dạy. Toàn thể CB-GV-CNV nhất trí nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị, xây dựng trường THPT Tây Hồ ngày càng vững mạnh./.

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập