1.Tổ Toán - Tin
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu Trưởng
Ngày sinh: 03/02/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2006, 2007, 2008, 2009 
Lĩnh vực phụ tráchQuản lý công tác đức dục, mảng CSVC - Phụ trách tổ N. Ngữ - TD - QP; Giảng dạy
Họ và tên: Ngô Thị Hồng Liên - Phó HT
Ngày sinh: 03/12/1976
Trình độ: Thạc sỹ 
Chuyên môn: Toán
Thành tích
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý mảng Trí dục, phụ trách tổ Toán - Tin, Giảng dạy
Họ và tên: Thái Hà Nguyên
Ngày sinh: 04/07/1967
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2009, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm

Họ và tênPhạm Văn Nhâm 
Ngày sinh: 04/04/1979 
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên mônToán 
Thành tích:

+ Giải Nhì thi GVDG cấp Thành phố năm học 2018 - 2019
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm

Họ và tênNguyễn Văn Hoàng 
Ngày sinh: 02/05/1989 
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên mônToán học 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2020
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm

   
Họ và tên: Lê Thị Nga
Ngày sinh: 29/12/1976
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Minh Tuyết
Ngày sinh: 13/01/1971
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Nhà giáo tiêu biểu 2011
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Ngày sinh: 07/12/1994
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Toán học
Thành tích
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy 
Họ và tên: Phạm Thị Cấp
Ngày sinh: 05/06/1981
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Vương Văn Hoa
Ngày sinh: 11/07/1974
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng - Giảng dạy
Họ và tên: Vũ Minh Kiên
Ngày sinh: 12/10/1979
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Trần Văn Long
Ngày sinh: 17/10/1979
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán học
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012; Giải nhì cấp Thành phố thi GVG và giải Giáo viên sáng tạo năm học 2015 - 2016  
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
   
Họ và tên: Bùi Ngọc Diệp
Ngày sinh: 22/09/1994
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán học
Thành tích:
Lĩnh vực phụ trách:Giảng dạy - Chủ nhiệm
 
Họ và tên: Đỗ Thị Kim Hồng
Ngày sinh: 18/01/1981
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Tin học
Thành tích: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy

Họ và tên: Trịnh Văn Liêm
Ngày sinh: 25/05/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: CNTT
Thành tích: Giải Nhất TP về thi thiết kế phần mềm ngành GD
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2009, 2010
Lĩnh vực phụ trách: Nhóm trưởng - Giảng dạy

Họ và tên: Phạm Thiên Hương
Ngày sinh: 13/1/1983
Trình độ: Thạc Sỹ
Chuyên môn: Tin học
Thành tích:
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập