6.Tổ Hành chính - QLHS
   
Họ và tên: Phan Thị Thông
Ngày sinh: 22/02/1976
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Thông tin thư viện
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2008
Điện thoại
Lĩnh vực phụ tráchThư viện 
Họ và tênTrần Phương Thanh
Ngày sinh: 22/10/1981
Trình độTrung cấp
Chuyên môn: Văn thư
Thành tích
+ Giải nhất cuộc thi Tin học văn phòng ngày hội CNTT năm học 2015 - 2016
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Văn thư - Tổ trưởng
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 20/09/1987
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Kế toán
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán
Họ và tên: Trần Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 15/04/1987
Trình độ: Trung cấp
Chuyên môn: Điều dưỡng đa khoa
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Y tế
Họ và tên: Phạm Đình Chung
Ngày sinh: 24/04/1986
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: CNTT
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý học sinh
Họ và tên: Phạm Thu Hoài
Ngày sinh: 10/05/1985
Trình độ: Trung cấp
Chuyên môn: Kế toán
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Thủ Quỹ
Họ và tên: Công Văn Phú
Ngày sinh: 10/12/1962
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Chuyên môn
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ
Họ và tênHồ Ngọc Tâm
Ngày sinh: 30/10/1971
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Chuyên môn
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh Trường
Ngày sinh: 24/11/1968
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Chuyên môn
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ
Họ và tên: Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh13/06/1972
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Chuyên môn
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ
Họ và tên: Công Phương Hùng
Ngày sinh: 05/10/1965
Trình độ: Tốt nghiệp THPT
Chuyên môn
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Bảo vệ
Họ và tên: Công Hữu Cao
Ngày sinh: 22/11/1970
Trình độTốt nghiệp THPT
Chuyên môn: 
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Nhóm Trưởng - Bảo vệ
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Ngày sinh: 20/11/1980
Trình độ: Cử nhân
Chuyên môn: Thiết bị Thí nghiệm
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Thiết bị Thí nghiệm
Họ và tên: Lê Tư Bình
Ngày sinh: 11/12/1989
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDTC
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý học sinh
   
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập