Học kỳ 1
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
 

 

Quy định giờ học:

/uploads/files/Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20gi%E1%BB%9D%20h%E1%BB%8Dc%20n%C4%83m%20h%E1%BB%8Dc%2021-22.pdf

Thời khóa biểu các lớp học (áp dụng từ 13/9/2021):

/uploads/files/NO1_2%20-%20L%E1%BB%9Bp(13_9)(1).pdf

Thời khóa biểu các lớp học (áp dụng từ 01/11/2021):

/uploads/files/NO1_4%20-%20Lo%CC%9B%CC%81p(1_11)(1).pdf

Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập