7.Tổ Hưu trí

 
Họ và tên: Phạm Thị Minh Tâm - Phó HT
Ngày sinh: 23/12/1960
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Địa Lý
Thành tích: 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Điện thoại: 04.37573143
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý mảng Đức dục, phụ trách tổ Văn + Xã hội (Đã nghỉ hưu năm học 2015 - 2016)

 
Họ và tên: Trần Thị Yến
Ngày sinh: 20/09/1960
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2006, 2007, 2008, 2009 
Điện thoại
Chức vụ: Tổ trưởng (Đã về hưu năm học 2015- 2016)
Họ và tên: Trần Minh Hằng
Ngày sinh: 07/11/1958
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy (Đã về hưu năm học 2014- 2015)
  Họ và tên: Nguyễn Quang Thiều
Ngày sinh
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Vật lý
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy (Đã về hưu)
Họ và tên: Bùi Thị Kim Dung
Ngày sinh: 28/08/1958
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Hoá học
Chức vụ: Tổ phó (Về hưu năm học 2013 - 2014)
  Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn học
Chức vụ: Đã về hưu 
   Họ và tên: Công Thị Loan
Ngày sinh: 19/02/1961
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Vật lý
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm (Đã về hưu - Năm học 2015 - 2016)
  Họ và tên: Hoàng Anh Đào
Ngày sinh: 23/09/1951
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDCD
Chức vụ: Nguyên Chủ tịch Công đoàn (Đã về hưu)
  Họ và tên: Nguyễn Văn Ân
Ngày sinh: Tháng 8/1958
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: Nguyên Trưởng Ban TTND (Đã về hưu - Năm học 2017-2018)
  Họ và tên: Nguyễn Vân Anh
Ngày sinh: Tháng 5/1963
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Sinh học
Chức vụ: Nguyên Chủ tịch Công đoàn (Đã về hưu - Năm học 2017-2018)
Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập