5.Tổ Ngoại ngữ-Thể dục - GDQP
Họ và tên: Cao Thuỳ Dương
Ngày sinh: 21/05/1974
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm - Tổ trưởng
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai
Ngày sinh: 12/08/1968
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Thành tích: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (2009-2010) - giải C Cấp thành phố đồ dùng dạy học (2009-2010)
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tênNguyễn Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 29/12/1977
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Thành tích
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Ngày sinh: 13/02/1982
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên mônAnh văn
Thành tíchGiải 3 - GVG cấp thành phố (2014-2015); giải nhì cấp TP soạn Giáo án tích hợp (2015 - 2016)
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm - Phó CT Công đoàn
Họ và tênHoàng Thị Tình
Ngày sinh: 19/05/1973
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Thành tích
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy  -  Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Ngày sinh: 30/09/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2009, 2010, 2015, 2016, 2017; GVCN giỏi 2016
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm

Họ và tên: Vũ Hải Châu
Ngày sinh: 09/09/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tênNguyễn Thị Thu Hà
Ngày sinh: 03/11/1974
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Thành tích: 
+ Chiến sỹ thi đua: 2013, 2014

Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 21/09/1987
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Anh văn
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy
Họ và tên: Hoàng Đình Ngọc
Ngày sinh: 22/8/1975
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Anh Văn
Thành tíchGiải khuyến khích GVG 2012; Đội tuyển HSG đạt giải nhì; KK năm 2012, 2013, 2014
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Họ và tênNguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 28/03/1980
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Tiếng Anh
Thành tích
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Trần Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 23/12/1980
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDTC
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2005, 2006, 2008, 2009, 2011; Giải 3 GV giỏi cụm BĐ-TH 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Nhóm trưởng
Họ và tên: Hà Thu Hương
Ngày sinh: 18/11/1973
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Thể dục
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2009
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Họ và tên: Dương Quang Trung
Ngày sinh: 05/01/1976
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDTC
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Họ và tên: Đặng Huyền Chi
Ngày sinh: 19/04/1985
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDTC
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Họ và tên: Đỗ Đại Thịnh
Ngày sinh: 25/11/1991
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDTC
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy 
Họ và tênTrần Khánh Duy
Ngày sinh: 06/06/1996
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDTC
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy
Họ và tênĐỗ Như Quỳnh
Ngày sinh14/12/1987
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: HLTT
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy
Họ và tênTrần Quang Vinh
Ngày sinh15/10/1986
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDQP
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy
Họ và tênKim Thị Oanh
Ngày sinh4/11/1988
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDQP
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập