3.Tổ Văn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thuỷ - Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 09/12/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2005, 2007, 2008, 2013, 2014 + GVG cụm BĐ Tây Hồ 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng phụ trách thi đua - khen thưởng
Họ và tên: Nguyễn Thị Bến
Ngày sinh: 04/7/1983
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy 
Họ và tên: Vũ Thu Hà
Ngày sinh: 30/07/1979
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2012, 2013, 2014
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Minh Hường
Ngày sinh: 09/06/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2012, 2013, 2014 - GVG cụm BĐ - TH
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
   
Họ và tên: Hà Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 28/04/1982
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Văn
Thành tích 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh
Ngày sinh: 12/03/1980
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Loan
Ngày sinh: 10/2/1978
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014; GVG cụm BĐ-TH 2015, GVG cấp tỉnh chu kỳ 2002 - 2005; 2005 - 2008 
Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng - Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh: 18/9/1974
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012 
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Ngày sinh: 28/10/1978
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Lê Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 14/05/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2010 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập