3.Tổ Văn
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thuỷ
Ngày sinh: 09/12/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2005, 2007, 2008, 2013, 2014 + GVG cụm BĐ Tây Hồ 
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Chức vụ: Tổ trưởng 
  Họ và tên: Nguyễn Thị Bến
Ngày sinh: 04/7/1983
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy 
Họ và tên: Vũ Thu Hà
Ngày sinh: 30/07/1979
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2012, 2013, 2014
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Minh Hường
Ngày sinh: 09/06/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2012, 2013, 2014 - GVG cụm BĐ - TH
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Nguyệt Nga
Ngày sinh: 28/05/1980
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 + GG cụm BĐ - TH 
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
  Họ và tên: Hà Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 28/04/1982
Trình độ: Thạc sỹ
Chuyên môn: Văn
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm(Đã nghỉ công tác)
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh
Ngày sinh: 12/03/1980
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Loan
Ngày sinh: 10/2/1978
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012, 2013, 2014; GVG cụm BĐ-TH 2015, GVG cấp tỉnh chu kỳ 2002 - 2005; 2005 - 2008 
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh: 18/9/1974
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012 
Điện thoại
Lĩnh vực phụ tráchGiảng dạy - Chủ nhiệm
Đề nghị nộp ảnh cho bộ phận Tin học Họ và tên: Nguyễn Thị Hảo
Ngày sinh: 28/10/1978
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Họ và tên: Lê Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 14/05/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2010
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập