4.Tổ Khoa Học Xã Hội
Họ và tênLê Thị Khuyên
Ngày sinh: 27/02/1971
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Lịch sử
Thành tích
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Chức vụ: Tổ trưởng
Họ và tên: Trần Thị Thúy Hà
Ngày sinh: 02/05/1979
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: GDCD
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2012 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Phạm Thị Thuỷ
Ngày sinh: 20/01/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Địa lý
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2007, 2008, 2009
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm - Chủ tịch Công đoàn
Họ và tên: Lê Ngọc Tiến
Ngày sinh: 11/11/1972
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Địa lý
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Võ Thị Thanh
Ngày sinh: 08/09/1978
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Địa lý
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
   
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 15/02/1980
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Lịch sử
Thành tích:  
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Nguyễn Thị Hậu
Ngày sinh: 25/10/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Lịch sử
Thành tích
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2012
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Họ và tên: Trần Mai Khanh
Ngày sinh: 
Trình độ
Chuyên môn: GDCD
Thành tích
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy
Họ và tên: Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 30/12/1976
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Địa lý
Thành tích 
Lĩnh vực phụ trách: Giảng dạy - Chủ nhiệm
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập