Ban giám hiệu
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng
Ngày sinh: 10/12/1966
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Vật Lý
Thành tích: 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Điện thoại: 04. 37572163
Lĩnh vực phụ trách:  Quản lý chung, phụ trách tổ Lý, KTCN

 
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn - Phó HT
Ngày sinh: 03/02/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2006, 2007, 2008, 2009
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý công tác đức dục, CSVC, Đoàn TN, phụ trách tổ Ngoại ngữ - TD - QP ; Giảng dạy
Họ và tên: Ngô Thị Hồng Liên - Phó HT
Ngày sinh: 03/12/1976
Trình độ: Thạc sỹ 
Chuyên môn: Toán
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ tráchQuản lý mảng Trí dục, Phụ trách tổ Toán - Tin ; Giảng dạy
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thuỷ - Phó HT
Ngày sinh: 09/12/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2005, 2007, 2008, 2013, 2014 + GVG cụm BĐ Tây Hồ 
Điện thoại
Lĩnh vực phụ tráchQuản lý mảng Thi đua, y tế - CTĐ, Phụ trách tổ Ngữ Văn - KHXH; Giảng dạy
Chức vụ: Hiệu phó - Tổ trưởng
tổ Văn
Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập