Ban giám hiệu
Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Ngày sinh: 03/02/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2006, 2007, 2008, 2009
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Quản lý công tác đức dục, Đoàn TN, phụ trách tổ Ngoại ngữ - TD - QP ; Giảng dạy
Họ và tên: Ngô Thị Hồng Liên - Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 03/12/1976
Trình độ: Thạc sỹ 
Chuyên môn: Toán
Thành tích
Điện thoại
Lĩnh vực phụ tráchQuản lý mảng Trí dục, Phụ trách tổ Toán - Tin ; Giảng dạy
Họ và tên: Phạm Thị Thanh Thuỷ - Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 09/12/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Văn
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2005, 2007, 2008, 2013, 2014 + GVG cụm BĐ Tây Hồ 
Điện thoại
Lĩnh vực phụ tráchQuản lý mảng Thi đua, y tế - CTĐ, CSVC, Phụ trách tổ Ngữ Văn - KHXH; Giảng dạy
   
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập