Công đoàn

Họ và tên: Phạm Thị Thủy
Ngày sinh: 20/01/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Địa lý
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách:
 Chủ Tịch Công Đoàn, chủ nhiệm
Họ và tên: Thái Hà Nguyên
Ngày sinh: 04/07/1967
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Toán học
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách: Ủy viên
 
Họ và tên: Hoàng Thị Huyền
Ngày sinh: 15/05/1977
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Hoá học
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2011, 2012 
Điện thoại
Lĩnh vực phụ trách: Ủy viên 
 
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh: 18/9/1974
Trình độ: Thạc sĩ
Chuyên môn: Ngữ Văn
Thành tích: 
Điện thoại: 

Lĩnh vực phụ tráchỦy viên
 
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Quỳnh
Ngày sinh: 13/02/1982
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Ngoại ngữ
Thành tích: 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách:
 Phó chủ tịch
 
Họ và tên: Phan Thị Thông
Ngày sinh: 22/02/1976
Trình độ: Đại học
Chuyên môn: Thông tin thư viện
Thành tích:
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 2008
Điện thoại
Lĩnh vực phụ tráchỦy viên
 
Lịch công tác

TRA CỨU

 

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập