THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 21 (Từ 4/1/2019 đến 10/1/2019)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 21 (Từ 4/1/2019 đến 10/1/2019)
THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

48

48

10A6(6);10A2,A8,D1,D3(5)

K11

41+25TD

35

11A5(20); 11D2(10); 11D4,D7(7)

K12

72

89

12A4(14);12D5(10); 12A3(7)

Đi học muộn

K10

41

11

10D4(19); 10A2(5)

K11

13

18

11A6(7);11D4(2)

K12

39

16

12A4,A5,D1(7);12D4(6); 12D5(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:    

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

 

Số điểm kém

K10

2

5

10A3,A4(1)

K11

1

0

 11A4(1)

K12

0

4

 

Số bị ghi sổ

K10

18

7

10A6(6); 10A2(5); 10A5(2)

K11

16

2

11D4(5); 11A3(3); 11A4,A6(2)

K12

2

3

12A3,D4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình: Học sinh

- Lớp 10A2: Phan Vũ Thanh Tùng (Ghi SĐB, đi học muộn 2 lần/tuần)

                     Nguyễn Viết Sơn (2 lần ghi SĐB, 1 lần đi học muộn)

                     Trần Danh Khang (1 lần ghi SĐB, 1 lần đi học muộn)

- Lớp 11A3: Nguyễn Dương (2 lần ghi sổ đầu bài/tuần)

- Lớp 11A4: Nguyễn Đức Thành Vinh (1 lần ghi SĐB, 1 lần đi học muộn)

- Lớp 11A6: Nguyễn Tiến Anh+ Vũ Tiến Long (2 lần đi học muộn/tuần)

- Lớp 11D4: Trần Minh Quân + Nguyễn Anh Dũng (2 lần ghi sổ đầu bài/tuần)

- Lớp 12A4: Nguyễn Tuấn Long (2 lần đi học muộn/tuần)

- Lớp 12D4: Nguyễn Hiếu Chung (thường xuyên đi học muộn, nghỉ học ko lý do)

                   Hoàng Khánh Bằng (2 lần đi học muộn/tuần)

- Lớp 12D5: Lê Minh Quân (2 lần đi học muộn/tuần)

- 18 HS lớp 10D4 vào lớp muộn sau giờ TD (ngày 4/1)

* HS nghỉ học dài ngày:

- Lớp 10D1: Đỗ Phương Thảo (bị tổn thương lồng ngực)

- Lớp 10A6: Trần Hải Đăng (bị viêm phổi cấp)

- Lớp 11A5: Nguyễn Trung Chính (lên quai bị) + Cao Thanh Thủy (nghỉ 4 buổi)

- Lớp 12A3: Nguyễn Phương Linh (Nghỉ 4 ngày ko rõ lý do)

- Lớp 12A4: Chu Tuấn Anh (nghỉ 6 ngày bố mất)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập