THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 15 (Từ 23/11/2018 đến 29/11/2018)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 15 (Từ 23/11/2018 đến 29/11/2018)
.

THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

24

37

10A6(7);10D3(4);10A3,D5(3)

K11

25(P)+13(K)

24+19TD

11A3(6);11D4,D6(5); 11A4,D7(4)

K12

78

58

12A4(18);12D5(11);12D4,A6(9)

Đi học muộn

K10

27

11

10D6(8); 10A8(4); 10A2(3)

K11

14

18

11A6(5) ; 11A4(4); 11D2(2)

K12

35

11

12A4(10);12A3,D5,D6(4)

Trang phục

K10

0

0

 

K11

0

0

 

K12

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:    

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Số điểm kém

K10

0

5

 

K11

0

0

 

K12

1

2

12D6(1)

Số bị ghi sổ

K10

3

7

10A5,A6,D6(1)

K11

16

4

 11A4(6);11A6(5); 11D4(2)

K12

1

2

12A6(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình:* Học sinh:

- Lớp 10A6: Nguyễn Đặng Phúc (2 ngày liên tiếp giờ Anh không học bài, ko ghi bài)

- Lớp 11A4: Vũ Hoa Mạnh (3 lần ghi SĐB/tuần); Đào Duy Anh (đi học muộn, 2 lần ghi SĐB); Nguyễn Công Chính+ Phạm Minh Hiếu (bỏ giờ Toán)

- Lớp 11A6: Nguyễn Tiến Anh + Đại Việt Tùng (2 lần đi học muộn/tuần)

- Lớp 11D5: Nguyễn Long Vũ+ Nguyễn Đức Đạt + Nguyễn Hoàng Linh (bỏ giờ Lý)

- Lớp 12A4: Phí Quang Minh (2 lần đi học muộn)

* Lớp 10D6 vào lớp muộn sau giờ ra chơi ngày 23/11/2018

* HS nghỉ học dài ngày:

- Lớp 12D4: Nguyễn Hiếu Chung (Nghỉ 5 ngày – nhổ răng)

- Lớp 12A6: Nguyễn Thanh Hải (Nghỉ 6 ngày -  không rõ lý do)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập