THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 20 (Từ 28/12/2018 đến 3/1/2019)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 20 (Từ 28/12/2018 đến 3/1/2019)
.

 THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

48

43

10A4,D4(6);10A7,D5(5)

K11

35

38+17(TD)

11D4(8); 11A3(7); 11A5(6)

K12

89

56

12A4(19);12A2,A3,A6(12)

Đi học muộn

K10

11

33

10A4(4); 10D5(3)

K11

18

13

11A6(5);11A3(3);11A2,A4,D3,D4(2)

K12

16

43

12D5(4);12A1,A3,A4,A5,D1,D6(2)

Trang phục

K10

0

0

 

K11

0

0

 

K12

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:    

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Số điểm kém

K10

5

3

10A5(3); 10A8,D3(1)

K11

0

0

 

K12

4

0

12D5(3), 12A3(1)

Số bị ghi sổ

K10

7

15

10A2(3); 10D7(2); 10A5,A8(1)

K11

2

0

11A4,D4(1)

K12

3

0

12D5(2); 12A3(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình: Học sinh

- Lớp 10A5: Nguyễn Đặng Phúc (Ghi SĐB 2 lần/tuần)

- Lớp 10A8: Đỗ Cao Cường (Đi học muộn, ghi sổ đầu bài)

- Lớp 11A3: Nguyễn Duy Anh (Đi học muộn 2 lần/tuần)

- Lớp 11A6: Nguyễn Tiến Anh (Đi học muộn 2 lần/tuần)

* HS nghỉ học dài ngày:

   Lớp 12A4: Chu Tuấn Anh (nghỉ 3 ngày, bố mất)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập