THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 19 (Từ 21/12/2018 đến 27/12/2018)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 19 (Từ 21/12/2018 đến 27/12/2018)
.

THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

43

37

10D5(10);10A6,D3(6); 10A4(5)

K11

38+17(TD)

25+8(TD)

11D4(8); 11D3,D6(7); 11A2(6)

K12

56

104

12D6(13);12A4,D4(7);12A3,D3(6)

Đi học muộn

K10

33

60

10A7(7); 10A4(6); 10D3(4)

K11

13

5

11A4(3) ; 11A2,A3,A6(2)

K12

43

53

12D4(11);12A4,A6(9)

Trang phục

K10

0

0

 

K11

0

0

 

K12

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:    

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Số điểm kém

K10

3

0

10D6(2); 10A4(1)

K11

0

1

 

K12

0

0

 

Số bị ghi sổ

K10

15

29

10A4,A5(4); 10A8,D7(2)

K11

0

11

 

K12

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình: Học sinh

- Lớp 10A4: Nguyễn Hải Long (Đi học muộn + ghi SĐB 2 lần/tuần)

- Lớp 10A6: Hoàng Thanh Thảo (Đi học muộn 2 lần/tuần)

- Lớp 10A8: Nguyễn Thùy Nhung (Đi học muộn 2 lần/tuần)

- Lớp 11A3: Nguyễn Duy Anh (Đi học muộn 2 lần/tuần)

- Lớp 11A4: Nguyễn Hoàng Lâm (02 lần ghi SĐB vì mất trật tự)

- Lớp 12A6: Nguyễn Hoàng Vũ (Đi học muộn 2 lần/tuần)

- Lớp 12D4: Đỗ Thu Ngân (Đi học muộn 2 lần/tuần – Lần 1 đưa bạn bị ngã)

- Lớp 12D6: + Đàm Phương Thảo (Đi học muộn 2 lần/tuần)

                       + Lê Hương Giang, Đàm Phương Thảo, Lê Phương Anh, Đào Khánh Linh,       Nguyễn Vũ Thu Hà (Bỏ tiết TD về lớp)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập