LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

TRƯỜNG THPT TÂY HỒ

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công phụ trách

30/5-4/6

Kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh lớp CLC

 

Đ/c Thủy

01/6

Báo cáo các điểm thi, số phòng thi theo từng điểm thi

Đ/c Liên

Tập huấn quy trình xét tuyển vào lớp 10 (Trực tuyến)

Hoàn thành học bạ 12 và dữ liệu xét tốt nghiệp

06/6

- 10h30: Đoàn Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra CSVC điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 NH 2022 - 2023

Đ/c Tuấn

Trước 07/6

Hoàn thành hậu kiểm NN

Đ/c Liên

08/6

- 9h: Họp BGH thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ.

Báo cáo danh sách CB, GV, NV tham gia công tác coi, chấm thi TS

Theo

quyết định

09/6

Hoàn thành nhận phiếu ĐK xét công nhận tốt nghiệp

Đ/c Liên

Trước 17h

12/6

Duyệt dữ liệu xét Tốt nghiệp lớp 12

Đ/c Liên

13/6

- 14h: Đại hội Chi bộ 2 tại phòng HĐ nhà A

Đ/c Thủy

14/6

- 15h: Đại hội Chi bộ 1 tại phòng HĐ nhà A

Đ/c Liên

15/6

- 8h: Hội nghị về coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- 14h: Hội nghị về Thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Địa điểm :  Tại trường HN-Ams

- 14h: Công bố quyết định CB, GV, NV tham gia kỳ thi TS

Theo quyết định

16/6

8h30: Họp ban lãnh đạo điểm thi

          Kiểm tra CSVC …

Tại điểm thi

17/6

HĐ coi thi TS vào 10 THPT làm việc theo lịch

7h30: Họp toàn thể HĐ coi thi

9h: Tổ chức học quy chế cho thí sinh

Theo quyết định

18,19/6

Thi tuyển sinh lớp 10

Theo

quyết định

20/6

- 14h: Đại hội Chi bộ 3 tại phòng HĐ nhà A

Đ/c Tuấn

22/6-3/7

HĐ chấm thi TS vào 10 THPT làm việc theo lịch

Theo

quyết định

Trước 24/6

Hoàn thành việc trả giấy báo dự thi cho thí sinh

Đ/c Liên

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập