LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 22/4/2019 - 28/4/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 22/4/2019 - 28/4/2019)

Lịch trên có thể được điều chỉnh do các kế hoạch đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Chuẩn bị chuyên đề “Bác Hồ kính yêu” của các chi đoàn 12D1, 10A1; 11A2, 10D1 (6/5)
Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập