LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10, 11 NĂM HỌC 2022 - 2023

LỊCH THI HỌC KỲ 2 KHỐI 10, 11 NĂM HỌC 2022 - 2023

(Khối 12 nghỉ học)

Thứ/ Ngày

Thời gian

có mặt

Thời gian làm bài

KHỐI 11

(27 phòng)

KHỐI 10

(31 phòng)

Thứ 2

(08/5/2023)

8h00

8h30 – 10h00

Văn (90’)

 

13h30

14h00 – 15h30

16h00 – 17h00

 

Toán (90’)

Anh (60’)

Thứ 3

(09/5/2023)

8h00

8h30 – 10h00

10h30 – 11h30

Toán (90’)

Anh (60’)

 

13h30

14h00 – 15h30

 

Văn (90’)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập