1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Công văn hướng dẫn nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

PDF.InEmail

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________________________

Số: 4341/ SGD&ĐT-VP

V/v: Tổ chức các hoạt động

kỷ niệm và nghỉ Lễ 30/4, 01/5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: - Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm và kế hoạch nghỉ Lễ như sau:

I. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Tinh thần ngày Quốc tế lao động 1/5; sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; về những thành tựu trong các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 của Thủ đô và đất nước.

2. Tổ chức treo các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn tại khu vực cơ quan, đơn vị trường học chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ. Treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4/2013 đến hết ngày 02/5/2013. Thực hiện tổng vệ sinh cơ quan, đơn vị và môi trường xung quanh.

3. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, chấp hành nghiêm chỉnh Luật ATGT, không tham gia tổ chức đua xe, cỗ vũ đua xe trái phép; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội. Các đơn vị, trường học phân công Lãnh đạo, nhân viên trực cơ quan, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và cơ sở vật chất của đơn vị trong các ngày nghỉ Lễ.

II. Bố trí lịch nghỉ Lễ cho cán bộ, giáo viên và học sinh

1. Đối với các đơn vị, trường học được nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ liền 05 ngày, từ ngày 27/5 (thứ Bảy) đến hết ngày 01/5 (thứ Tư) và đi làm bù vào ngày 04/5 (thứ Bảy).

2. Đối với các đơn vị, trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần sẽ thực hiện đúng theo quy định: được nghỉ 02 ngày 30/4 và 01/5.

Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trên. Trong các ngày nghỉ Lễ, nếu có vấn đề đột xuất phát sinh tại đơn vị, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo ngay về Sở theo lịch trực Lãnh đạo Ngành được thông báo trên Website của Sở.


 

Nơi nhận:

- Như trên ;

- UBND Thành phố;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng, ban Sở;

- Lưu VT, VP.

TL.GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

Hoàng Hữu Trung

 

 


 




Tài nguyên

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday403
mod_vvisit_counterYesterday700
Online (20 minutes ago): 19
Now is: 2017-02-21

http://wp8.mobi/