Tuần 26 (Từ 13/2/2017 - 18/2/2017)

Tuần 26 (Từ 13/2/2017 - 18/2/2017)

Trường THPT Tây Hồ        

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2016 - 2017 

 (Từ 13/2/2017 - 18/2/2017)

THỨ

NGÀY

GH TRỰC

SÁNG

CHIỀU

HAI

13/2

Đ/c TUẤN

Tiết chào cờ: - Chào cờ.

                       - GVCN sinh hoạt với lớp

Tiết 2: Họp liên tịch, Đảng ủy tại phòng khách

Tiết 4, 5: BGH dự giờ thanh tra C Nga V tại lớp 11D3

Tiết chào cờ: - GVCN sinh hoạt với lớp.

                       - Chào cờ.

BA

14/2

Đ/c TUẤN

Tiết 3: BGH dự giờ thanh tra C Thanh Đ tại lớp 11D2

Tiết 2: BGH dự giờ thanh tra T Vinh QP tại lớp 10A1

Tiết 3: BGH dự giờ thanh tra C Hường CN tại lớp 10A7 (nhà D)

15/2

Đ/c TUẤN

8h00: Hội nghị phổ biến Quy chế thi THPT Quốc Gia (Đ/c Huyền, Đ/c Tuấn dự)

10h00: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 tại hội trường nhà D

  Các lớp học bình thường theo thời khóa biểu

  Tiết 4: BGH dự giờ thanh tra C Hà A tại lớp 10A10

NĂM

16/2

Đ/c LIÊN

Tiết 2: BGH dự giờ C Huyền Đ tại lớp 12A9

Tiết 3: BGH dự giờ C Khanh CD tại lớp 12A2

 

SÁU

17/2

Đ/c LIÊN

8h30: Hội nghị triển khai công tác thi nghề THCS của Sở GD&ĐT tại trường HN – Amsterdam (Đ/c Tuấn, Đ/c Liên)

Tiết 3: BGH dự giờ thanh tra C Ngọc S tại lớp 11A6

Tiết 3: BGH dự giờ C Thủy A tại lớp 12A4

Tiết 1: BGH dự giờ thanh tra C Hà A tại lớp 10A10

BẢY

18/2

Đ/c LIÊN

Tiết sinh hoạt: Chủ đề tự chọn

BGH dự giờ SH lớp 12A9

Duyệt chào cờ tự quản của lớp 11A2, 11A3

Tiết sinh hoạt: Chủ đề tự chọn

BGH dự giờ SH lớp 10A9

Duyệt chào cờ tự quản của lớp 10A5, 10A6

  • Lịch trên có thể được điều chỉnh do các kế hoạch đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Hồng Liên

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Quảng cáo
Thống kê truy cập