THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 4 (Từ 6/9/2019 đến 12/9/2019)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 4 (Từ 6/9/2019 đến 12/9/2019)
THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

   1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

32

42

10D7(9);10A4(4); 10A3,D3,D4(3)

K11

59

41

11D5(15) ;11D3(10);11D4,D6(6)

K12

82

49

12D4(18);12A3(15) ; 12D7(12) 

Đi học muộn

K10

20

11

 10A1,A5(4); 10A2,A3,D4,D5,D6(2)

K11

21

24

11A3,A6(5); 11A8,D3,D6,D7(2)

K12

37

20

12D4(7);12A6(5); 12A3,A5,D5,D6(4)

Trang phục

K10

0

0

 

K11

0

0

 

K12

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Số điểm kém

K10

0

3

10A5(2); 10A4(1)

K11

3

7

11A4,A7,A8(1)

K12

0

0

 

Số bị ghi sổ

K10

6

3

10A4(3); 10A1(2)

K11

18

8

11D5(5);11D6(4) ; 11A6(3)

K12

17

0

12D4(7) ; 12A5,A6,D5(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình: học sinh
- Lớp 10D5: Nguyễn Văn Hướng (đi học muộn 2 lần/tuần)
- Lớp 10A5: Đỗ Linh Loan (đi học muộn 2 lần/tuần)
- Lớp 10A2, A3,A4 đùa nghịch trong giờ nghỉ trưa ảnh hưởng đến lớp khác đang học
- Lớp 11A3: Trương Nguyễn Gia Thịnh + Nguyễn Thu Trang (ghi sổ đầu bài+đi học muộn)
- Lớp 12D4: Nguyễn Nhật Tân (đi học muộn 2 lần/tuần)
Chú ý HS nghỉ học dài ngày:
- Lớp 10D7: Thảo Vy (3 buổi – ốm)
- Lớp 12A3: Nguyễn Thị Thùy (3 ngày - ốm); Nguyễn Trọng Nghĩa, Trịnh Duy Hưng (3 ngày, chưa có đơn)
- Lớp 12A5: Nguyễn Thu Thủy (3 ngày- đi viện)
- Lớp 12D7: Lê Phương Nga (4 ngày- đi viện); Nguyễn Huyền Trang (3 ngày,có đơn xin nghỉ hẳn) 
* GVCN trao đổi với PH của những HS  vi phạm nhiều lỗi trong tuần (nộp lại biên bản làm việc cho đ/c Tuấn HP)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập