THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 33 (Từ 5/4/2019 đến 11/4/2019)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 33 (Từ 5/4/2019 đến 11/4/2019)
THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

23

65

10D6(7);10A5,D3(3);10D4,D5(2)

K11

41+14TD

58+16TD

11D4(11); 11A4(8); 11D3(6)

K12

35

82

12A3,A4(7);12D5(6); 12D4(4)

Đi học muộn

K10

15

12

10D5(4); 10A3(3); 10A7,D3(2)

K11

22

5

11A6(7); 11D6(4); 11A4,A5,D3,D7(2)

K12

59

15

12A4(16); 12D4(10); 12A6,D5,D6(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:    

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Số điểm kém

K10

0

0

 

K11

1

3

 11A6(1)

K12

0

0

 

Số bị ghi sổ

K10

20

37

10A7(7); 10A5(4); 10A6(3)

K11

9

13

11A6,D7(3); 11A1,D3,D4(1)

K12

7

7

12D1(3); 12A4(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình: Học sinh

- Lớp 10A7: Nguyễn Phương Thảo (Đi học muộn, 2 lần ghi sổ ĐB)

- Lớp 10D4: Trần Đăng Hoàng Hiệp (ko ghi bài, có thái độ ko đúng mực trong giờ T.Anh)

- Lớp 11A6: Đào Duy Khánh (2 lần đi học muộn)

- Lớp 12A6: Nguyễn Hoàng Vũ (3 lần đi học muộn/tuần)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập