THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 28 (Từ 1/3/2019 đến 7/3/2019)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 28 (Từ 1/3/2019 đến 7/3/2019)
THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

26

43

10D4(7);10D3(5);10D7(3)

K11

33+7TD

34+19TD

11D4(9); 11A5(6); 11A2,A3(4)

K12

42

61

12A3,A4,D1(7);12A6,D6(5)

Đi học muộn

K10

25

21

10A5(9); 10A4,A6,D2,D3,D7(2)

K11

30

0

11A6(7); 11A5(6); 11A4(5)

K12

55

23

12A4(14); 12A3(10); 12A6(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:    

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Số điểm kém

K10

0

2

 

K11

4

1

 11A2(4)

K12

0

0

 

Số bị ghi sổ

K10

13

13

10A5(7); 10A3(3)

K11

9

14

11A4(3); 11A3,A6(2)

K12

7

11

12A4(3); 12A5,D5(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình: Học sinh

- Lớp 10A3: Trần Phúc Duy (đi học muộn, ghi sổ đầu bài)-Lớp 10A5: Nguyễn Khoa Bằng  (đi học muộn, ghi sổ đầu bài); Dư Đức Tuấn (đi học muộn, 2 lần ghi sổ đầu bài, đùa nghịch đánh nhau trong giờ Toán); Phạm Công Thành (ghi sổ đầu bài, đùa nghịch đánh nhau trong giờ Toán)                                                                                                                                                                                                                                               - Lớp 10D3: Đỗ Kiều Trang (2 lần đi học muộn/tuần)

* Đi học muộn 2 lần/ tuần trở lên: Nguyễn Duy Anh (11A3); Phạm Kim Phúc (11A4); Lý Nhật Quang, Mai Thanh Hưng (11A5); Phùng Minh Huyền (11D3); Chử Lâm Hoàng (12A3)

- Lớp 12A3: Lưu Phương Anh (đi học muộn, ghi sổ đầu bài, sử dụng điện thoại)

- Lớp 12D6: Phạm Hồng Luân, Chu Minh Hoàng, Nguyễn Tiến Nam, Đỗ Nhật Anh, Lê Phương Anh, Phan Trọng Đạt, Trần Hữu Phú, Tiến Kỳ Quân, Đàm Thị Phương Thảo (trốn tiết TD)

* Sử dụng điện thoại: Nguyễn Hải Đăng, Ng.Đức Duy (11A2); Ng.Trường Cảnh(11A3); Lê Q.Vinh, Ng.Công Chính, Ng.Quốc Tùng(11A4); Trần Minh Quân(11D4); Đại Việt Tùng, Đặng V.Tuấn(11A6); Giang Tôn Vinh Quốc(11D1); Công Trọng Nghĩa(11D3); Hoàng Khánh Linh(11D5).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập