THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 23 (Từ 18/1/2019 đến 24/1/2019)

THÔNG TIN TUẦN THI ĐUA THỨ 23 (Từ 18/1/2019 đến 24/1/2019)
THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN NỀ NẾP, KỈ LUẬT HỌC SINH

1. Việc thực hiện nội quy của học sinh

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Chuyên cần

K10

34

48

10A6(10);10A2(5); 10A4,D4(4)

K11

42+28TD

29+21(TD)

11A4(21); 11A5(15); 11D5(8)

K12

98

101

12D4(17);12A4(16); 12A6(15)

Đi học muộn

K10

37

23

10D7(9); 10D2(7); 10D3(5)

K11

50

5

11A3,A6(9); 11A1(6); 11A2(5)

K12

69

53

12A6(18); 12A4(16); 12D4(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Việc thực hiện kỷ luật giờ học:    

Nội dung

Khối

Số lượt vi phạm

So với tuần trước

Lớp cần quan tâm

Số điểm kém

K10

1

1

10D6(1)

K11

3

2

 11A5(3)

K12

0

0

 

Số bị ghi sổ

K10

17

23

10A4,D3(4); 10D5,D6(3)

K11

16

10

11D5(10); 11A5(3)

K12

2

4

12A3,D4(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phê bình: Học sinh

- Lớp 10A6: Trần Minh Thư (2 lần đi học muộn/tuần)

- Lớp 10D3: Khương Anh Đức ( đi học muộn + ghi sổ đầu bài)

-Lớp 10D7: Dương Hoàng An, Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Linh Nhi (2lần đi học muộn/tuần)

- Lớp 11A3: Nguyễn Thị Thùy (2 lần đi học muộn/tuần)

-Lớp 11A4: Nguyễn Huyền Trang (2 lần đi học muộn/tuần)

-Lớp 11A5: Nguyễn Thị Phương Trang (2 lần đi học muộn/tuần)

-Lớp 11A6: Đỗ Phương Duy (2 lần đi học muộn/tuần)

-Lớp 11D3: Đỗ Đôn Phúc Hải (2 lần đi học muộn/tuần)

-Lớp 11D5: Nguyễn Hoàng Linh (2 lần ghi sổ đầu bài)

-Lớp 12D1: Nguyễn Hoài Linh (2 lần đi học muộn/tuần)

-Lớp 12A6: Nguyễn Mai Hương (2 lần đi học muộn/tuần); Nguyễn Phương Linh (3 lần đi học muộn/tuần); Công Văn Hoàng Hà (Trốn tiết Sinh)

* HS nghỉ học dài ngày:

Lớp 12A5: Nghiêm Việt Anh (nghỉ 01 tuần bị viêm phổi)

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập