THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và Đào tạo

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở giáo dục và Đào tạo
Để đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội nắm bắt được số lượng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT năm 2020, Sở GDĐT Hà Nội thông báo:

Để đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội nắm bắt được các số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT năm 2020, Sở GDĐT Hà Nội thông báo:

1. Sở GDĐT  tiếp nhận hồ sơ và giải quyết 52 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở. Trong đó có 49 TTHC thuộc Quyết định số 1510/QĐ-UBND; 03 TTHC thuộc quyết định số 993/QĐ-UBHD (Chi tiết tại danh mục kèm theo).

2. Quyết định số 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp Huyện, UBND cấp Xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Nội dung từng TTHC theo quyết định số 1510/QĐ-UBND và quyết định số 993/QĐ-UBHD, Sở đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ngành và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Số 23A Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Chi tiết xem tại file đính kèm

http://hanoi.edu.vn/danh-muc-tthc/thong-bao-ve-viec-tiep-nhan-va-giai-quyet-ho-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-q-c1098-11401.aspx

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập