1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Về điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2011 – 2012

PDF.InEmail

Chỉ mục bài viết
Về điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2011 – 2012
Tiếp
Tất cả các trang

 

uỷ ban nhân dân

thành phố hà nội

sở giáo dục và đào tạo

---------------------------

Số: 6165  /QĐ-SGD&ĐT

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

 

Hà Nội, ngày   13    tháng 7  năm 2011

 

 

Quyết định

Về điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập

năm học 2011 – 2012

--------------------------------------------------------------

 

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội

 

Căn cứ  Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

            Căn cứ  Công văn số 4727/SGD&ĐT-QLT ngày 15/4/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội về Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2011-2012;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệu trưởng các trường THPT công lập,

 

Quyết định:

Điều 1.  Duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2011–2012 theo Bảng điểm chuẩn đính kèm.

Điều 2.  Căn cứ  vào điểm chuẩn, Hiệu trưởng các trường THPT công lập tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT,   Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng phòng, ban của Sở, Hiệu trưởng các trường THPT công lập chịu trách nhiệm thi hành quyết định  này./.

 

 

 

Nơi nhận :

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND Thành phố (để báo cáo);

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Lưu VT-QLT&KĐ.

 Giám đốc

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ
Tài nguyên

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday402
mod_vvisit_counterYesterday700
Online (20 minutes ago): 21
Now is: 2017-02-21

http://wp8.mobi/