THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO CÔNG KHAI  CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020
.

Căn cứ Quyết định số 51/QĐUB của UBND Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 08/07/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội qui định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020;

Căn cứ vào kết quả hội nghị các Trưởng ban Đại diện Cha mẹ học sinh các lớp tố chức ngày 15 tháng 08năm 2019 tại trường THPT Tây Hồ;

Trường THPT Tây Hồ thông báo công khai các khoản thu áp dụng năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

1. Khoản thu theo qui định 

- Mức thu phí: 217.000đ/tháng (Thu 9 tháng, thu theo từng tháng) theo Nghị Quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 08/07/2019 

- Các trường hợp được miễn học phí: Con Thương binh, con gia đình có công với Cách mạng, bị nhiễm chất độc da cam, con gia đình hộ nghèo

- Các trường hợp được giảm 50% học phí: con gia đình hộ cận nghèo

Miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định cơ chế thu và quản lý họcphí đối với cơ sở giáo dục, chính sách miễn, giảm họcphí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đếnnăm 2020-2021

2. Khoản thu hộ

* Bảo hiểm y tế: 

Học sinh Khối 10 và 11: 563.220đ/HS/năm

Học sinh Khối 12: 422.425đ/HS/9 tháng (Thu vàotháng 10/2019)

Thực hiện theo NĐ 146/2018/NĐ-CP ngày17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện phápthi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn của các cấp về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. 

Các trường hợp học sinh thuộc đối tượng là con lựclượng vũ trang, hộ nghèo đã được cấp thẻ thì không phải tham gia BHYT tại trường và nộp bản pho to thẻvề trường.

* Bảo hiểm thân thể: 100.000đ/1năm Nếu phụ huynh có nhu cầu thì tự nguyện tham gia.

3. Khoản thu theo thỏa thuận với CMHS 

*Nước uống: 10.000đ/tháng (Thu 9 tháng, thu làm 2 lần theo HK)

*Sổ liên lạc điện tử: 20.000đ/1tháng (Thu 9 tháng, thu làm 2 lần theo HK)

*Học bổ trợ Ngoại ngữ: 50.000đ/tiết (TT Ngoại ngữ Atlantic trực tiếp thu với những học sinh tham gia học và theo số tiết thực học và có trách nhiệm trảphiếu thu cho học sinh theo quy địnhh)

*Dạy thêm học thêm: Thực hiện đúng theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của BộGD&ĐT; Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở GD&ĐT Hà Nội, hướng dẫn số 2962/SGD&ĐT ngày19/7/2019

Mức thu:

​Số học sinh/lớp

Mức thu tối đa 1 học sinh/tiết

Số học sinh từ 40 học sinh/lớp trở lên 

7.000

Số học sinh từ 30 đến dưới 40 học sinh/lớp 

8.000

Số học sinh từ 20 đến dưới 30 học sinh/lớp 

10.000

Số học sinh từ 10 đến dưới 20 học sinh/lớp 

16.000

Số học sinh từ 1 đến dưới 10 học sinh/lớp 

32.000

Thu tiền Dạy thêm học thêm theo tháng, theo số buổi học thực tế.

Trường THPT Tây Hồ thông báo để giáo viên chủ nhiệm các lớp biết, triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Ngoài các khoản thu được nêu trong Thông báo này, không tự ý đưa ra bất kỳ khoản thu nào khác. Quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ với bộ phận Kế toán để phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Liên tịch nhà trường; 

- GVCN các lớp;

- Trang website;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập