SỞ GDĐT HÀ NỘI GỬI CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐH, TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CĐ NGÀNH GDMN NĂM 2020

SỞ GDĐT HÀ NỘI GỬI CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐH, TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CĐ NGÀNH GDMN NĂM 2020
Sở GDĐT Hà Nội gửi Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 1714/ SGDĐT-QLT ngày 04/6/2020 của Sở GDĐT về Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ ĐH, trình độ CĐ ngành GDMN năm 2020 .

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (ĐH); tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (CĐGDMN) kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT (gọi chung là Quy chế tuyển sinh).
Để thống nhất triển khai thực hiện quy định của Quy chế tuyển sinh, Bộ GDĐT hướng dẫn các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, các
đại học, học viện, các trường đại học, các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học (gọi chung là trường), các sở giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ
Bạc Liêu (gọi chung là sở GDĐT) một số nội dung trong triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐGDMN như sau:

I. Tổ chức tuyển sinh
1. Đối với các sở GDĐT:
a) Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp trong quá trình tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) để nhập dữ liệu phục vụ

công tác tuyển sinh ĐH, CĐGDMN;

b) Tổ chức thực hiện rà soát, xác định khu vực ưu tiên cho các trường THPT và tương đương, xác định các xã khó khăn, xã đặc biệt khó

khăn tại địa phương theo các quy định hiện hành;
c) Chỉ đạo các đơn vị thu nhận “Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng” (ĐKDT) và “Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” (ĐKXT) (gọi chung là điểm thu nhận hồ sơ); chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, thiết bị và cử cán bộ có năng lực, nắm vững Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Quy chế tuyển sinh để hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh; nhập thông tin Phiếu ĐKXT Phụ lục 2 vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT; đảm bảo quy trình, thời hạn thực hiện công việc theo kế hoạch chung về tuyển sinh quy định tại Phụ lục 1;
d) Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để truy cập vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để kiểm tra thông tin cá nhân và thực hiện điều chỉnh ĐKXT trực tuyến;
đ) Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT. Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.
- Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Lưu ý thí sinh: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT;
- Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu
ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT. Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có. Cập nhật Phiếu ĐKXT của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào Hệ thống Trang Nghiệp vụ thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu ĐKXT của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh;
e) Chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng internet để
thí sinh sử dụng thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.

Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm đọc, nghiên cứu và triển khai tới học sinh.

Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

/uploads/files/4_%20CV%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%201778.pdf

http://5.CV1714_SGD_QLT

Phụ lục 1: LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2020

/uploads/files/4_1_%20Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20CV%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%201778.pdf

 

 

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập