Quyết định số 1027 của UBND Thành phố

Quyết định số 1027 của UBND Thành phố
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo Dục, UBND cấp Huyện, UBND cấp Xã trân địa bàn Thành phố Hà Nội

Danh mục thủ tục bị bãi bỏ gồm: 29 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT;  24 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Huyện, 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp Xã (Chi tiết tại file đính kèm)

/uploads/files/3_%20qdub-1027-2019-01_signed%20-%20Quyet%20dinh%20bai%20bo%20cac%20TTHC%20tai%20Quyet%20dinh%206139%20(1).pdf

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập