Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021

Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021
Ngày 13/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Quyết định số 1724/QĐ-SGDĐT về việc Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021. Nội dung cụ thể của văn bản xin trong tệp đính kèm.


Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Quảng cáo
Thống kê truy cập