NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020
Các thầy cô GVCN nhắc nhở và đôn đốc học sinh ôn tập

Nội dung tải file đính kèm

Môn văn khối 10

/uploads/files/N%E1%BB%98I%20DUNG%20%C3%94N%20T%C3%82P%20GI%E1%BB%AEA%20K%E1%BB%B2%202%2C%20v%C4%83n%2010.pdf

Môn văn khối 11

/uploads/files/N%E1%BB%98I%20DUNG%20%C3%94N%20T%C3%82P%20GI%E1%BB%AEA%20K%E1%BB%B2%202%2C%20v%C4%83n%2011.pdf

Môn Văn khối 12

/uploads/files/N%E1%BB%98I%20DUNG%20%C3%94N%20T%C3%82P%20GI%E1%BB%AEA%20K%E1%BB%B2%202%2C%20v%C4%83n%2012.pdf

Môn Tiếng Anh khối 10

/uploads/files/Cau%20truc%20de%20kiemtra%20Anh%2010.pdf

/uploads/files/De%20cuong%20on%20tap%20Anh%2010%20-%20Gi%E1%BB%AFa%20k%E1%BB%B3%202.pdf

/uploads/files/E10%20-%20Test%2001.pdf

/uploads/files/E10%20-%20Test%2002.pdf

/uploads/files/E10%20-%20Test%2004.pdf

/uploads/files/E10%20-%20Test%2005.pdf

/uploads/files/05%20de%20luyen%20%20K10%20-%20Khong%20dap%20an.rar

Môn Tiếng Anh khối 11

/uploads/files/Anh%2011%20-%20de%20on%20luyen.pdf

/uploads/files/Cau%20truc%20de%20gi%E1%BB%AFa%20k%E1%BB%B3%20Anh%2011.pdf

/uploads/files/De%20cuong%20on%20tap%20Anh%2011.pdf

/uploads/files/05%20de%20luyen%20-%20K11%20-%20Khong%20dap%20an.rar

Môn Tiếng Anh khối 12

/uploads/files/Cau%20truc%20de%20kiem%20tra%20gi%E1%BB%AFa%20k%E1%BB%B3%202%20Anh%2012.pdf

/uploads/files/De%20cuong%20on%20tap%20Anh%2012.pdf

/uploads/files/E12%20-%20Test%2001.pdf

/uploads/files/E12%20-%20Test%2002.pdf

/uploads/files/E12%20-%20Test%2003.pdf

/uploads/files/E12%20-%20Test%2004.pdf

/uploads/files/E12%20-%20Test%2005.pdf

/uploads/files/05%20de%20luyen%20-%20K12%20-%20Khong%20dap%20an.rar

Môn Toán khối 10

/uploads/files/%C4%90%C3%8A%CC%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20%C3%94N%20T%C3%82%CC%A3P%20K%2010%20GI%C6%AF%CC%83A%20HO%CC%A3C%20KY%CC%80%20II-2020.pdf

/uploads/files/N%C3%94%CC%A3I%20DUNG%20THI%20K%2010%20GI%C6%AF%CC%83A%20HO%CC%A3C%20KY%CC%80%20II-K10-2019-2020.pdf

Môn Toán khối 11

/uploads/files/%C4%90%C3%8A%CC%80%20C%C6%AF%C6%A0NG%20%C3%94N%20T%C3%82%CC%A3P%20K11%20GI%C6%AF%CC%83A%20HO%CC%A3C%20KY%CC%80%20II-%202020.pdf

/uploads/files/N%C3%94%CC%A3I%20DUNG%20THI%20K%2011%20GI%C6%AF%CC%83A%20HO%CC%A3C%20KY%CC%80%20II-K11-2019-2020.pdf

Môn Toán khối 12

/uploads/files/%C4%90%C3%8A%CC%80%20%C3%94N%20T%C3%82%CC%A3P%20K12%20GI%C6%AF%CC%83A%20HK%20II-2020.pdf

/uploads/files/MA%20TR%E1%BA%ACN%20%C4%90%E1%BB%80%20K12%20GI%E1%BB%AEA%20HKII%20-%202020.pdf

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập