LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 25/10/2021 - 31/10/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ 25/10/2021 - 31/10/2021)
Lịch kiểm tra chất lượng giữa kỳ 1 (Từ 25/10 - 03/11)

THỨ

NGÀY

BGH TRỰC

SÁNG

CHIỀU

GHI CHÚ

Hai

25/10

Đ/c THỦY

Kiểm tra giữa kỳ:

    7h30 - 8h30:

          + K12: môn Tiếng Anh

          + K11(học ca sáng): môn Toán

- 9h00: Ban giám hiệu họp giao ban.

Kiểm tra giữa kỳ K10, 11 học ca chiều:

     12h45 - 13h30: môn Tiếng Anh

- Tiết 3: Dự giờ thanh tra cô Loan TD - 10C2

Giờ học các ngày thi

(ca sáng)

 

Tiết 1(thi): 7h30 - 8h30

Tiết 2: 9h00 - 9h35

Tiết 3: 9h45 - 10h20

Tiết 4: 10h30 - 11h05

Tiết 5: 11h15 - 11h50

 

 

Ba

26/10

Đ/c TUẤN

 

 

27/10

Đ/c LIÊN

Giờ học:   Tiết 1: 7h30 - 8h05

                  Tiết 2: 8h15 - 9h00

Kiểm tra giữa kỳ:

     Khối 12:     9h15 - 10h00: Vật lý

                        10h15 - 11h00: Hóa học

                        11h15 - 12h00: Sinh học

     Khối 11(học ca sáng):  

                        9h10 - 9h55: Tiếng Anh

                        10h15 - 11h15: Ngữ văn

- Tổ chuyên môn hoàn thành đánh giá xếp loại CC-VC tháng 10

Kiểm tra giữa kỳ K10, 11 học ca chiều:

     12h45 - 13h45 : môn Ngữ văn

 

 

 

 

Năm

28/10

Đ/c TUẤN

- Tiết 3: Dự giờ thanh tra cô Loan TD - 11C2

- 10h00: Họp liên tịch đánh giá công tác tháng 10 và triển khai công tác tháng 11 (Hình thức: họp trực tuyến).

 

Giờ học các ngày thi

(ca chiều)

 

Tiết 1(thi): 12h45

Tiết 2: 14h10 -14h45

Tiết 3: 14h55 - 15h30

Tiết 4: 15h40 - 16h15

Tiết 5: 16h25 - 17h00

Sáu

29/10

Đ/c LIÊN

Giờ học: Tiết 1: 7h30 - 8h05

                Tiết 2: 8h15 - 8h50

                Tiết 3: 9h00 - 9h35

                Tiết 4: 9h45 - 10h20

Kiểm tra giữa kỳ:

     Khối 12:    10h45 - 11h45: Ngữ văn

Kiểm tra giữa kỳ K10, 11 học ca chiều:

     12h45 - 13h45 : môn Toán

- Tiết 3: Hội giảng cô Quỳnh TA - 10C1(Tổ dự: Châu, Mai , Ngọc, Tình, Vân,  Loan, Trung, Thịnh, Quỳnh TD)

Bảy

30/10

Đ/c THỦY

- Hoàn thành đăng ký thi đua năm học 2021-2022 nộp SGD (đ/c Thủy HP).

- Tiết 2: Dự giờ thanh tra cô Khuyên - 10A2

CN

31/10

 

 

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập