LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 02/05/2022 - 08/05/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ 02/05/2022 - 08/05/2022)
Lịch trên có thể được điều chỉnh do các kế hoạch đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ.

THỨ

NGÀY

BGH TRỰC

SÁNG

CHIỀU

Hai

02/5

Đ/c THỦY

NGHỈ BÙ LỄ CHIẾN THẮNG VÀ

QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Ba

03/5

Đ/c TUẤN

Thi HK 2 khối 11

- Tiết 2: Vật lý (45’)

- Tiết 3: Lịch Sử (45’)

Thi HK 2 khối 10, 11

- Tiết 2:

        + Khối 11: Vật lý (45’)

        + Khối 10: Sinh học (45’)

- Tiết 3:

        + Khối 11: Lịch sử (45’)

        + Khối 10: GDCD (45’)

 

04/5

Đ/c LIÊN

Thi HK 2 khối 11

- Tiết 2: Sinh học (45’)

- Tiết 3: GDCD (45’)

- Khối 12: Đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống Quản lý thi

- Tiết 4, 5: Họp Hội đồng tại Hội trường nhà D

- Họp Chi bộ tháng 5 tại địa điểm đã phân công (Phụ trách: BT Chi bộ)

Thi HK 2 khối 10, 11

- Tiết 2:

        + Khối 11: Sinh học (45’)

        + Khối 10: Hóa học (45’)

- Tiết 3:

        + Khối 11: GDCD (45’)

        + Khối 10: Địa lý (45’)

 

Năm

05/5

Đ/c TUẤN

Thi HK 2 khối 11

- Tiết 2: Hóa học (45’)

- Tiết 3: Địa lý (45’)

Thi HK 2 khối 10, 11

- Tiết 2:

        + Khối 11: Hóa học (45’)

        + Khối 10: Vật lý (45’)

- Tiết 3:

        + Khối 11: Địa lý (45’)

        + Khối 10: Lịch sử (45’)

Sáu

06/5

Đ/c LIÊN

 

 

Bảy

07/5

Đ/c THỦY

- Tiết SH: HĐNGLL với chủ đề “Thanh niên với Bác Hồ”

- Tiết SH: HĐNGLL với chủ đề “Thanh niên với Bác Hồ”

CN

08/5

 

 

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập