LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ 19/09/2022 - 25/09/2022)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ 19/09/2022 - 25/09/2022)
Lịch trên có thể được điều chỉnh do các kế hoạch đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ.

THỨ

NGÀY

BGH TRỰC

SÁNG

CHIỀU

Hai

19/9

Đ/c THỦY

- Tiết 1: Chào cờ, nhận xét thi đua tuần 2, triển khai kế hoạch tuần 3.

- 7h40: Lịch kéo co của các lớp 12A1, 12A2, 12A4, 12A10, 12C1, 12C2.

- 8h00: Họp Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tại phòng khách nhà A (TP: theo thông báo)

- 16h30: Lịch kéo co của các lớp 10D2, 10D4, 10D5, 10D6, 10A5, 10A6.

- Tiết 5: Chào cờ, nhận xét thi đua tuần 2, triển khai kế hoạch tuần 3.

 

 

Ba

20/9

Đ/c TUẤN

- 8h50: Lịch kéo co của các lớp 11C3, 11C4

- 14h20: Lịch kéo co của các lớp 11A7, 11A10

- Lịch đấu bóng đá nam vòng 1:

     + Tiết 3: 10D1 - 10D2

     + Tiết 4: 12C3 - 12A11; 10A4 - 10D8

21/9

Đ/c LIÊN

- 9h55: Lịch kéo co của các lớp 12A3, 12A8, 11C1, 11C2, 11A2, 11A3.

- Tiết 4, 5: họp tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bài dạy thực nghiệm chương trình SGK lớp 12

- 14h20: Lịch kéo co của các lớp 10A2, 10A3.

- Lịch đấu bóng đá nam vòng 1:

     + Tiết 3: 11C1 - 11C3

     + Tiết 4: 12A2 - 12A8; 11A4 - 11C4

Năm

22/9

Đ/c TUẤN

- 8h50: Lịch kéo co của các lớp 11A1, 11A4.

- Tiếp đoàn kiểm tra QCDC của Sở GD&ĐT Hà Nội tại phòng khách nhà A.

- Từ 22/9 - 24/9 cá nhân ĐGXL tháng 9.

- 14h20: Lịch kéo co của các lớp 11A6, 11A9.

- Lịch đấu bóng đá nam vòng 1:

     + Tiết 3: 12A3 - 12C4; 10D1 - 10D7

Sáu

23/9

Đ/c LIÊN

- 8h50: Lịch kéo co của các lớp 12C3, 12C4

- 9h00: Ban giám hiệu họp giao ban với nhóm QLHS

- 14h00: Ban giám hiệu họp giao ban

- 14h20: Lịch kéo co của các lớp 11A5, 11A8

Bảy

24/9

Đ/c THỦY

- 8h50: Lịch kéo co của các lớp 12A9, 12A11.

- Tiết SH: HĐNGLL với chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH - HĐH đất nước

Sơ kết thi đua tháng 9; đánh giá hạnh kiểm học sinh

- 16h15: Lịch kéo co của các lớp 10I1, 10I2, 10A1, 10A4, 10D1, 10D3, 10D7, 10D8.

- Tiết SH: HĐNGLL với chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH - HĐH đất nước”.

Sơ kết thi đua tháng 9; đánh giá hạnh kiểm học sinh

CN

25/9

 

 

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập