LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 29/11/2021 - 05/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 (Từ 29/11/2021 - 05/12/2021)
Lịch trên có thể được điều chỉnh do các kế hoạch đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ.

THỨ

NGÀY

BGH TRỰC

SÁNG

CHIỀU

Hai

29/11

Đ/c THỦY

THỰC HIỆN THỜI KHÓA BIỂU MỚI

- Tiết SH: Tổng kết tháng thi đua chào mừng 20/11; Sơ kết, xếp loại hạnh kiểm tháng 11

- 8h: Họp Đảng ủy, Liên tịch tại phòng khách

GVCN khối 12 kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu HS từ thứ 2(29/11) đến hết thứ 6 (4/12)

THỰC HIỆN THỜI KHÓA BIỂU MỚI

- Tiết SH: Tổng kết tháng thi đua chào mừng 20/11; Sơ kết, xếp loại hạnh kiểm tháng 11

Khối 10: chia tay Giáo sinh thực tập trường ĐHSP2 (lớp p/c).

 

Ba

30/11

Đ/c TUẤN

 

 

01/12

Đ/c LIÊN

- 9h30: Các chi bộ hoàn thành ĐGXL đảng viên năm 2021

 

Năm

02/12

Đ/c TUẤN

 

 

Sáu

03/12

Đ/c LIÊN

- Nộp BC02 và dữ liệu đăng ký thi nghề PT cho phòng QLT (bản mềm).

 

Bảy

04/12

Đ/c THỦY

 

 

CN

05/12

 

 

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập