LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 22/11/2021 - 28/11/2021)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ 22/11/2021 - 28/11/2021)
Lịch trên có thể được điều chỉnh do các kế hoạch đột xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ.

THỨ

NGÀY

BGH TRỰC

SÁNG

CHIỀU

Hai

22/11

Đ/c THỦY

- Tiết SH: Tổng kết tháng thi đua chào mừng 20/11; Dạy chuyên đề nếp sống Thanh lịch, văn minh (Bài 2 - tiết 1)

+ K11:  Người Hà Nội ứng xử TLVM nơi công cộng

+ K12: Tìm hiểu các ngành nghề

- 8h30: Ban giám hiệu họp giao ban

- Từ 22/11 - 26/11: khối 12 hoàn thiện đơn đăng ký thi nghề PT năm 2021

- Tiết SH: Tổng kết tháng thi đua chào mừng 20/11; Dạy chuyên đề nếp sống Thanh lịch, văn minh (Bài 2 - tiết 1)

­+ K10: Xây dựng nếp sống TLVM

+ K11: Người Hà Nội ứng xử TLVM nơi công cộng

- 14h30: Tập huấn phần mềm quản lý thi nghề (Đ/c Thanh VP, Trà CN)

Ba

23/11

Đ/c TUẤN

 

 

24/11

Đ/c LIÊN

- Tiết 2: Dự giờ Thanh tra T. Trung - 12D2

- 9h30: Họp Hội đồng theo hình thức trực tuyến (Phòng họp online - đ/c Hương TKHĐ phụ trách)

- 10h30: Họp TCM, đánh giá xếp loại CC-VC Tháng 11 (phòng họp TCM)

 

Năm

25/11

Đ/c TUẤN

 

 

Sáu

26/11

Đ/c LIÊN

 

 

Bảy

27/11

Đ/c THỦY

 

 

CN

28/11

 

 

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập