Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học

Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 khi học sinh trở lại trường học

Để đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch COVID-19, thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnhCOVID-19, Liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn các đơn vị công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục (bao gồm các cơ sở nhóm lớp mầm non độc lập tư thục, trường mầm non, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.... gọi chung là trường)

Chi tiết xem tại file đính kèm:

/uploads/files/HDLN%20489%20v%E1%BB%81%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20COVID-19(2).docx

 

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Quảng cáo
Thống kê truy cập