DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLIMPIC CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒ NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI OLIMPIC CỤM BA ĐÌNH - TÂY HỒ NĂM HỌC 2018 - 2019
.
STT Họ và Tên Ngày sinh Nam Lớp Môn Giải
1 Nguyễn Phương Anh 13 01 2003   10D2 Toán 10 Nhì
2 Nguyễn Thanh Huyền 28 05 2003   10A1 Toán 10 Nhì
3 Nguyễn Thùy Dương 07 03 2003   10D1 Toán 10 Ba
4 Doãn Thùy Dương 21 08 2003   10D2 Toán 10 Ba
5 Nguyễn Quang Huy 31 10 2003 x 10A1 Toán 10 Ba
6 Công Phương Duy 10 02 2003 x 10A1 Toán 10 KK
7 Trịnh Trang Anh 22 02 2003   10D2 Toán 10 KK
8 Phạm Hà Việt Chiến 28 02 2003   10A1 Lý 10 Nhì
9 Lê Hoàng Long 27 12 2003 x 10A2 Lý 10 Nhì
10 Công Nghĩa Hiếu 13 12 2003 x 10A1 Lý 10 Ba
11 Đỗ Tùng Lâm 14 08 2003 x 10A1 Hóa 10 Ba 
12 Lương Thị Ngọc Khánh 24 07 2003   10A3 Hóa 10 Ba 
13 Nguyễn Ngọc Yến 06 03 2003   10A2 Hóa 10 Ba 
14 Phạm Ngọc Phong 22 06 2003 x 10A1 Hóa 10 Ba 
15 Trần Phương Chi 29 04 2003   10A1 Hóa 10 KK
16 Nguyễn Quang Mạnh 28 07 2003 x 10A1 Hóa 10 KK
17 Nguyễn Thị Khánh Vy 03 09 2003   10A1 Hóa 10 KK
18 Trịnh Nhật Anh 19 12 2003 x 10A3 Hóa 10 KK
19 Lê Trần Phương Ngân 04 08 2003   10D2 Sinh 10 Ba
20 Công Quỳnh Anh 01 09 2003   10D1 Văn 10 Nhất
21 Nguyễn Thủy Tiên 14 08 2003   10D2 Văn 10 Nhất
22 Nguyễn Ngọc Tú Linh 12 09 2003   10D2 Văn 10 Nhất
23 Đỗ Phương Anh 08 11 2003   10D1 Văn 10 Nhì
24 Hồ Thị Vân Anh 24 05 2003   10D1 Văn 10 Nhì
25 Cao Huyền My 22 07 2003   10D2 Văn 10 Nhì
26 Nguyễn Kiều Trang 14 08 2003   10D1 Văn 10 Nhì
27 Trần Phương Linh 09 06 2003   10D2 Văn 10 Ba
28 Nguyễn Khánh Ly 13 07 2003   10D1 Văn 10 Ba
29 Nguyễn Mai Linh 12 11 2003   10D2 Văn 10 Ba
30 Lê Phương Thảo 01 06 2003   10D1 Văn 10 Ba
31 Nguyễn Thái Huyền 22 11 2003   10D1 Văn 10 KK
32 Lê Thảo Anh 12 10 2003   10D1 Sử 10 Nhì
33 Nguyễn Trúc Mai 10 09 2003   10D4 Sử 10 Nhì
34 Nguyễn Thị Hoàng Anh 28 06 2003   10D2 Sử 10 Ba
35 Đỗ Bảo Nhi 28 05 2003   10D5 Sử 10 Ba
36 Nguyễn Khánh Vy 14 10 2003   10D7 Sử 10 Ba
37 Nguyễn Như Quỳnh 29 12 2003   10D2 Sử 10 KK
38 Đoàn Quỳnh Anh 01 08 2003   10D5 Sử 10 KK
39 Lê Nguyên An 21 07 2003   10D2 Địa 10 Ba
40 Quách Hương Giang 05 06 2003   10D1 Địa 10 Ba
41 Nguyễn Trúc Vi 30 11 2003   10D2 Địa 10 KK
42 Nguyễn Hồng Dung 29 03 2003   10D2 Địa 10 KK
43 Trần Lâm Hương 14 02 2003   10D5 Địa 10 KK
44  Dương Hoàng An 14 04 2003   10D7 Anh 10 Nhì
45  Phạm Lê Bảo Phúc 31 12 2003 x 10A1 Anh 10 Ba
46 Trần Quốc Tiến 02 11 2003 x 10A6 Anh 10 Ba
47 Đinh Nữ Ngân Hà 03 10 2003   10D3 Anh 10 KK
48 Nguyễn Ngọc Bích 08 12 2003   10D7 Anh 10 KK
49 Vũ Lê Minh Nhật 24 08 2003 x 10D2 Anh 10 KK
50 Phạm Nguyễn Ngọc Hiếu 05 06 2002 x 11D1 Toán 11 Ba
51 Trịnh Ngọc Khôi 28 06 2002 x 11A1 Toán 11 KK
52 Lê Hoài Thu 20 07 2002   11A1 Lý 11 Nhì
53 Nguyễn Trang Anh 02 09 2002   11A1 Lý 11 Ba
54 Phan Hoàng Thịnh 06 09 2002 x 11A1 Lý 11 KK
55 Lê Hoài Thu 20 07 2002   11A1 Hóa 11 KK
56 Đỗ Minh Thắng 09 12 2002 x 11A3 Hóa 11 KK
57 Hoàng Gia Khánh 06 10 2002 x 11A5 Sinh 11 KK
58 Nguyễn Hoàng Minh 15 09 2002 x 11A1 Sinh 11 KK
59 Nguyễn Vinh Quang 04 10 2002 x 11 D1 Văn 11 Nhì
60 Chu Ngọc Linh 26 10 2002   11 D1 Văn 11 Ba
61 Nguyễn Bảo Ngọc 15 07 2002   11 A1 Văn 11 Ba
62 Hoàng Minh Phương 13 05 2002   11 D2 Văn 11 Ba
63 Nguyễn Phương Thảo 29 06 2002   11 D1 Văn 11 Ba
64 Vũ Nhật Thúy 27 03 2002   11D1 Văn 11 Ba
65 Công Phương Vân Anh 29 04 2002   11 D2 Văn 11 KK
66 Nguyễn Huỳnh Huệ Anh 20 10 2002   11 D3 Văn 11 KK
67 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29 09 2002   11 D2 Văn 11 KK
68 Nguyễn Việt Hoàng 01 06 2002 x 11A5 Sử 11 Ba
69 Trần Châu Anh 27 09 2002   11A2 Sử 11 Ba
70 Nguyễn Anh Đức 28 12 2002 x 11D1 Sử 11 Ba
71  Vũ Tố Uyên 06 10 2002   11D2 Sử 11 Ba
72 Công Ngọc Linh 24 01 2002   11D2 Sử 11 KK
73 Công Thùy Dương 11 11 2002   11D1 Sử 11 KK
74 Vũ Thu Thủy 04 08 2002   11A4 Địa 11 Nhì
75 Nguyễn Ngọc Linh 05 07 2002 x 11D1 Địa 11 Ba
76 Đào Trà My 29 01 2002   11D2 Địa 11 Ba
77 Nguyễn Phương Linh 16 12 2002   11D2 Địa 11 Ba
78 Nguyễn Hải Yến 06 03 2002   11D7 Địa 11 Ba
79 Phạm Thị Hà Phương 29 10 2002   11A4 Địa 11 KK
80 Đào Diễm My 29 01 2002   11D2 Địa 11 KK
81 Nguyễn Tô Hoàng Đức 29 10 2002 x 11D4 Anh 11 Ba
82 Cao Bá Nghĩa 25 08 2002 x 11D1 Anh 11 KK
83 Công Minh Anh 28 01 2002   11D2 Anh 11 KK

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập