CÁC MỐC LỊCH TRONG THÁNG 7

CÁC MỐC LỊCH TRONG THÁNG 7

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công phụ trách

2/7

Họp Tổ chuyên môn: Đánh giá xếp loại VC tháng 6, và năm học); Đánh giá thi đua HKII

 

1/7-4/7

* In, học sinh lớp 12 kiểm dò, ký xác nhận thông tin thi TN THPT trên phiếu, trên tài khoản

* Hoàn thành việc đánh giá 2 mặt của Học sinh lớp 10,11

BGH

5/7-10/7

Rà soát thông tin lần cuối, nộp hồ sơ thi về SGD

Đ/c Liên

5/7

Họp Cha mẹ học sinh lớp 10,11

Đ/c Thủy

8/7

Tổ chức LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 12

BGH

9/7

BẾ GIẢNG NĂM HỌC

 

BGH

3/7

10,11,12/7

Khảo sát lớp 12 (lần III)

BGH

10,11,12/7

* Hoàn thành các báo cáo, hồ sơ thi đua cuối năm

* Tổ chức học quy chế thi cho GV, HS, NV và nghiệp vụ làm thi cho CB, GV

* HỌP HỘI ĐỒNG TỔNG KẾT NĂM HỌC

BGH

14/7

HỘI NGHỊ COI THI TUYỂN SINH 10 THPT

Công bố quyết định điều động CB,GV tham gia kỳ thi

BGH

15/7

Ban lãnh đạo điểm thi TS 10 họp tại điểm thi

 

16,17,18/7

HĐ coi thi TS vào 10 THPT làm việc theo lịch

Theo quyết định

20/7-23/7

Kiểm tra chéo Hồ sơ thi TN THPT

BGH

22/7-31/7

HĐ chấm thi TS vào 10 THPT làm việc theo lịch

Theo quyết định

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập