843 /TB-SGĐT V/v tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

 843 /TB-SGĐT V/v tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Để đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội nắm bắt được số lượng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT năm 2019 và các TTHC được thực hiện qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, Sở GD&ĐT HÀ Nội thông báo: Từ ngày 05/3/2019, Sở GDĐT tiếp nhận và giải quyết 65 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT tại các quyết định 6547/QĐ-UBND và quyết định 6269/QĐ-UBND. (có danh mục kèm theo)

Vào Website: www.dichvucong.hanoi.gov.vn

http://843-TB-SGD

Gửi phản hồi

 

Lịch công tác

TRA CỨU

Bài ca Tây Hồ

 

-->
Video
Thư viện ảnh nổi bật
Thống kê truy cập